Adatvédelmi tájékoztató

Balatoni Éva (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a megrendelők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából (beleértve a támogatási tevékenységet), és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítése és a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás érdekében, illetve a megrendelő hozzájárulása esetén saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail). Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatfeldolgozó azonos az adatkezelővel (Balatoni Éva).

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a megrendelők általa kezelt személyes adatait.

Az Adatkezelő elérhetősége: info@evasmoments.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A megrendelő kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: Balatoni Éva szolgáltatásainak megrendelői

A kezelt adatok köre: a megrendelők által a megrendelés során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), számlázási név és cím, felhasználónév és jelszó

Az adatgyűjtés célja: megrendelések teljesítése (beleértve a támogatási tevékenységet), teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítése, a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás, illetve a megrendelő hozzájárulása esetén saját marketing tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, piackutatás céljára telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton (pl. SMS, MMS, e-mail).

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Balatoni Éva a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, azokat kizárólag Balatoni Éva és érintett munkavállalói ismerhetik meg.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelt szolgáltatás lejártát követően 90 napon belül törlésre kerülnek.

A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mail útján kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a megrendelő erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (http://www.njt.hu)

Amennyiben a jelen dokumentumban foglaltakhoz kapcsolódóan kérdése van, a következő email címen kaphat tájékoztatást: info@evasmoments.com

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa jelen adatkezelési tájékoztatóját, melyről Ön folyamatosan tájékozódhat a http://www.evasmoments.com/ címen.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Balatoni Éva adatkezelését NAIH-xxxxx/2016 számú adatkezelési azonosító alatt nyilvántartásba vette.